Groningen Selwerd/Paddepoel

Buurtzorg team Groningen Selwerd

Welkom

 Fijn dat u een kijkje komt nemen op onze nieuwe website

 (Deze website is nog in ontwikkeling en zal spoedig aangevuld worden met meer informatie.)

 Op deze pagina kunt u lezen hoe Buurtzorgteam Selwerd denkt over zorgverlening aan huis en dit vorm geeft. Tevens vertellen wij u wat meer over onze specifieke expertise en enkele aanvullende diensten die wij kunnen bieden.

 

Een frisse kijk op thuiszorg 

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen. Buurtzorg levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan blijven beslissen over wat er nodig is.

Dé Buurtzorgformule

Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. Deze Buurtzorgteams worden ondersteund door een landelijke organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-toepassingen waardoor de administratieve kosten tot een minimum worden beperkt. De kosten van management en overhead worden zo beperkt mogelijk gehouden. Kortom: betere zorg tegen lagere kosten; een aantrekkelijk perspectief voor cliënt, professional en verzekeraar. Buurtzorg Nederland: een natuurlijk alternatief!

Wat kan Buurtzorgteam Selwerd voor u betekenen?

Buurtzorg +

Buurtzorgteam Selwerd is een Buurtzorg+ team. Dit houdt in dat het team een nauw samenwerkingsverband heeft met een gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeut. Want naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook zijn aanpassingen in de woonomgeving en training vaker nodig om zo zelfredzaam en gedurende langere tijd veilig thuis te kunnen blijven wonen. Fysiotherapie en ergotherapie worden om die reden steeds meer betrokken bij de zorg.

De directe betrokkenheid van deze therapeuten bij het Buurtzorgteam, de gezamenlijke cliëntbesprekingen, de optimale bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid en de korte communicatielijnen worden, zowel door cliënten als andere betrokkenen, als een waardevolle aanvulling ervaren.

De thuiszorgfysiotherapeut voegt extra expertise toe op het gebied van (integraal) onderzoek in de thuissituatie (functioneel gericht), kwetsbare balans in de thuissituatie, mantelzorgondersteuning, risicoscreening, (val)preventie en kan helpen om oplossingen te bieden bij complexe zorgvragen.

De ergotherapeut kan ingeschakeld worden ter advisering van de cliënt, de mantelzorger of de zorgverlener met betrekking tot vragen over zelfverzorging, zitten en liggen, transfers, huishoudelijke activiteiten en tijdsbesteding. Zonodig kan training in de thuissituatie plaatsvinden. Ook wordt het begeleiden van vaak complexe aanvraagprocedures door cliënten en betrokkenen als een waardevolle hulpverlening ervaren. Uitgangspunt is het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van de activiteiten of handelingen die de cliënt wil doen.

Het Buurtzorg+team richt zich samen met de therapeuten op handhaving van een veilige en verantwoorde thuissituatie.

Mocht er al een fysiotherapeut of ergotherapeut betrokken zijn bij uw behandeling, dan is het natuurlijk geen probleem om deze aan te houden. Ook met andere dan de aan ons verbonden therapeuten werken wij graag samen om u zo prettig mogelijk thuis te laten wonen! 

INR bepaling in samenwerking met Certe trombosedienst

Bent u onder behandeling van de trombosedienst? Gebruikt u accenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®) of andere bloedverdunnende medicatie? Dan bent u waarschijnlijk bekend met de prikdames en -heren van Certe. Zij komen regelmatig bloed afnemen om de effecten van uw medicatie te controleren en de dosering aan te passen. 
In samenwerking met Certe kunnen wij deze bloedafname ook verrichten bij u thuis, vaak tegelijkertijd met de 'normale' zorgverlening. Dit heeft als groot voordeel dat u niet meer hoeft te wachten totdat er iemand van Certe bij u langs komt. Tevens hebben wij als (dagelijkse) zorgverleners vaak een completer beeld van uw gezondheid en andere zaken die van belang zijn voor een goede anti-stollingsbehandeling. 
Onze manier van prikken wijkt iets af van die van Certe. Wij nemen namelijk geen buisjes bloed af maar hebben slechts druppel bloed nodig waarmee we dezelfde meting kunnen verrichten als Certe. Ook kunnen wij, door deze werkwijze, sneller nagaan of er veranderingen in de dosering van uw medicatie aangebracht moeten worden. 
Natuurlijk blijft Certe nauw betrokken bij uw behandeling. De doseringen die wij doorgeven, worden nog steeds bepaald en gecontroleerd door de doseringsartsen van Certe.  

Casemanagement dementie

Francien Verbree is onze casemanager dementie.

Dit item wordt binnenkort aangevuld met meer informatie over het casemanagement

 

 

Deze website is nog in ontwikkeling en zal spoedig aangevuld worden met meer informatie. 

Hebt u vragen of opmerkingen of denkt u dat Buurtzorgteam Selwerd iets voor u kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact op via ons telefoonnummer 06 10 80 20 68. Wij staan u graag te woord. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Groningen Selwerd/Paddepoel, neem dan contact met ons op.
06 - 10802068
groningenselwerdpaddepoel@buurtzorgnederland.com